Personal meanderings

  • En dag till.

    Sanningen är ibland, och på vissa nivåer, ganska simpel. Vi alla har känslor, får känslor, känner känslor. Det är också sant att vi ibland inte agerar på våra känslor, men vi bär de med oss. Vi släpper ut de på ett eller annat sätt, för i slutändan är vi inte så annorlunda från resten av den fysiska…

    Read more…


  • Cause for Distress: Dichotomization 1/n

    Disclaimer; in the Swedish language they introduced the word ‘hen’ to refer to a person where gender is irrelevant. There is none in English, until there is I am using ‘hie’ (silent h, long i, as in bee; [i:]). I have spent too much time already trying to tip-toe around using him/her, he/she to instead…

    Read more…